Opšta pravila i uputstva

 1. Korisnici su dužni da se upoznaju sa Pravilnikom o radu SPA centra, koji je istaknut na recepciji i na veb-sajtu.
 2. Svaki korisnik SPA centra može prekinuti sa korišćenjem usluga kada to želi. U toj situaciji, iznos koji je uplaćen za uslugu se ne vraća korisniku.
 3. Rukovodilac SPA centra ima pravo da iz prostorija SPA centra, trenutno ili trajno, bez povraćaja uplaćenih sredstava za određenu uslugu, udalji svakog korisnika koji krši pravila predviđena ovim Pravilnikom. Udaljavanje može biti momentalno, ne podleže nikakvom tipu disciplinske forme i sama mera može biti izrečena usmenim ili pisanim putem.
 4. Svaki korisnik je obavezan da proveri svoje zdravstvno stanje, kao i da se informiše da li dejstvo eventualnih lekova koje koristi može negativno da utiče na njegovo zdravlje tokom korišćenja SPA centra. Ukoliko to ne učini ili ukoliko ne prihvati savete svog lekara postupa isključivo na sopstveni rizik.
 5. Uprava SPA centra ne snosi odgovornost za bilo kakvu povredu ili narušavanje zdravlja bilo kog korisnika usluga SPA centra.
 6. Uprava ne snosi odgovornost za eventualni nestanak ličnih stvari korisnika, što uključuje odgovornost za bilo kakvu naknadu štete.
 7. Sve stvari koje se pronađu u SPA centru biće čuvane u periodu od 48h od trenutka nalaženja i upisane u Registar zaboravljenih i ostavljenih stvari. Stvari koje su podložne kvarenju se neće čuvati.
 8. Zakazani termini korišćenja usluga SPA centra se moraju otkazati najmanje dva sata pre početka korišćenja.
 9. Nakon završetka termina korišćenja SPA centra, korisnik je obavezan da sve svoje stvari uzme iz ormarića, a da ključeve preda na recepciji.
 10. Nakon korišćenja usluga, korisnici su dužni da uredno vrate inventar koji su koristili na za to predviđeno mesto.
 11. Uprava SPA centra ima pravo da uz prethodnu najavu zatvori sve prostorije ili samo neki njihov deo radi popravke, održavanja ili proširenja kapaciteta, bez novčane naknade korisnicima.
 12. Zabranjeno je donositi bilo kakvo naoružanje u SPA centar. Nijedan korisnik, čak i ukoliko poseduje dozvolu za nošenje oružja, ne može donositi oružje. U SPA centru se ne čuva bilo kakvo oružje.
 13. Nije dozvoljen boravak ličnog obezbeđenja korisnika u prostoru SPA centra.
 14. Korisnicima usluga nije dozvoljen ulazak u službene i tehničke prostorije SPA centra.
 15. Zabranjeno je unošenje bilo kakve hrane i pića u SPA centar.
 16. U slučaju kršenja Pravilnika, SPA centar ima pravo da donese obrazloženu odluku o prekidu članarine i raskidanju ugovora. Odluka se sačinjava u pisanoj formi i dostavlja korisniku koji je potpisnik ugovora. U takvom slučaju uplaćena članarina se ne vraća korisniku.

Plaćanje, cene i radno vreme

 1. Cene usluga su definisane cenovnikom SPA centra. Trajanje dnevnog termina ograničeno je na 3h.
 2. Sve usluge u SPA centru se plaćaju na recepciji prilikom ulaska, odnosno pre korišćenja usluga. Načini plaćanja su: gotovina, kreditne kartice ili preko računa (uplata mora biti potvrđena pre početka korišćenja usluga).
 3. Korisnik usluga SPA centra može biti fizičko lice starije od petnaest godina koje je platilo kartu. Deci do dvanaest godina je, uz odgovarajuću dnevnu kartu, prusustvo dozvoljeno uz pratnju roditelja isključivo do 13h.
 4. Rukovodilac ili Uprava imaju diskreciono pravo da razmotre svaki zahtev za korišćenje usluga SPA centra i o istom odluče prema svojoj proceni, bez prava na prigovor druge strane.
 5. Bademantili i peškiri se dodatno naplaćuju. Zaduženi komplet je korisnik dužan da pri izlasku vrati u korpu predviđenu za to koja se nalazi na recepciji SPA centra.
 6. Radno vreme je istaknuto na ulazu u SPA centar i na veb-sajtu. Korisnici usluga moraju napustiti prostorije SPA centra do njegovog zatvaranja.
 7. U slučaju gubitka ključića od ormarića, korisnik je dužan da plati nadoknadu u iznosu od 2000 RSD.
 8. Poklon vaučer važi 30 dana.

Poklon vaučeri

Postovani klijenti, Bilo šta iz opusa naših usuga možete uzeti dragoj osobi na poklon u formi vaučera. Isti slovi na lično ime poklonoprimca i rok važenja je mesec dana dana od dana kupovine, naznačeno u donjem levom uglu. Vaučer možete kupiti i preuzeti lično na recepciji spa centra.

Posebna pravila ponašanja u SPA centru

 1. SPA centar služi da se ljudi opuste te vas molimo da se pridržavate sledećih mera:
  • Ne skakati u bazen
  • Ne galamiti i ne dovikivati se
  • Ne pričati glasno telefonom
  • Ne narušavati mir ostalih gostiju

 2. Ulazak u SPA zonu je dozvoljen samo u kupaćim kostimima i čistoj obući (papučama) ili medicinskim nazuvicama.Obavezno je tuširanje pre korišćenja saune i bazena. Nakon završenog tuširanja obavezno je isključiti tuš.
 3. Nije dozvoljeno korišćenje sauna bez kupaćeg kostima i peškira.
 4. Boravak u sauni prilagodite svom zdravstvenom stanju i boravite koliko vam prija.
 5. Nakon korišćenja saune preporučujemo naizmenično tuširanje toplom i hladnom vodom, od stopala nagore, a onda opuštanje, sušenje i na kraju odmaranje u trajanju od 10-30 minuta. Tokom odmaranja pijte što više tečnosti.
 6. Osobe sa srčanim problemima nikako ne smeju  koristiti saunu. Toplina izaziva širenje krvnih sudova i opterećuje rad srca. Isto važi i za probleme s bubrezima, jer je povišena temperatura napor za bubrege.
 7. Sauna se ne preporučuje osobama s visokim ili niskim krvnim pritiskom, proširenim venama i problemima s cirkulacijom. Izlaganje toplini ne preporučuje se u slučaju akutnih infekcija, nakon bolesti ili hirurške intervencije.
 8. Sauna se ne preporučuje trudnicama, porodiljama i prvih dana menstrualnog ciklusa jer toplota može izazvati krvarenje i sniziti pritisak, koji je za vreme menstruacije niži nego obično.
 9. Konzumiranje alhoholnih pića, energetskih napitaka, narkotika i pušenje strogo je zabranjeno pre korišćenja saune.
 10. Nije dozvoljeno polivanje isparivača u parnom kupatilu.
 11. Nije dozvoljeno polivati i prskati vodom vulkansko kamenje u sauni. Za podizanje vlažnosti u sauni pozovite osoblje.
 12. Prilikom korišćenja sauna, parnog kupatila i đakuziija imajte na umu da i drugi korisnici čekaju na svoj red za korišćenje.
 13. Nije dozvoljeno unoženje pića u saune i đakuzi.
 14. Prema inventaru se odnositi pristojno.
 15. Nije dozvoljeno menjanje rasporeda ležaljki i stočića u odnosu na postojeći raspored.
 16. Nije dozvoljeno polivanje bio saune vodom.
 17. Nije dozvoljeno menjati podešavanja na djakuziju.
 18. Nije dozvoljeno unošenje bilo kakvih pilinga ili aroma u parno kupatilo.
 19. Prekoračenje termina se dodatno obračunava.

Osobe koje se ne pridžavaju pravilnika će biti zamoljene da napuste spa centar.